<noscript id="guywu"></noscript>
<center id="guywu"></center><optgroup id="guywu"><small id="guywu"></small></optgroup>
<center id="guywu"><wbr id="guywu"></wbr></center>

SKLEP JETSON

Kup produkty Jetson Nano

 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Zestaw programistyczny NVIDIA? Jetson Nano? to niewielki, lecz pot??ny komputer umo?liwiaj?cy równoleg?e uruchamianie wielu sieci neuronowych w aplikacjach z zakresu klasyfikacji obrazu, wykrywania i segmentacji obiektów, a tak?e przetwarzania mowy. Wszystko to w ramach ?atwej w u?yciu platformy o poborze mocy zaledwie 5 watów.

W celu uzyskania szczegó?owych informacji na temat wszystkich produktów NVIDIA Jetson Nano prosimy klikn?? tutaj .

正在播放少妇在厨房偷人
Specyfikacja techniczna zestawu programistycznego
GPU 128-rdzeniowy Maxwell
CPU Czterordzeniowy procesor ARM A57 @ 1,43 GHz
Pami??4 GB, 64-bitowa LPDDR4 – 25,6 GB/s
Pami?? masowamicroSD (nie do??czono)
Enkodowanie wideo4K @ 30 | 4 x 1080p @ 30 | 9 x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Dekodowanie wideo4K @ 60 | 2 x 4K @ 30 | 8 x 1080p @ 30 | 18 x 720p @ 30 | (H.264/H.265)
Kamera 2 x tor MIPI CSI-2 DPHY
??czno?? i gniazda po??czeniowe Gigabitowy Ethernet, M.2 klucz E
Wy?wietlanieHDMI i DP P
USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
InneGPIO, I2C, I2S, SPI, UART
Dane mechaniczne100 mm x 80 mm x 29 mm

Kup u naszych partnerów

Jetson Nano Developer Kit
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Jetson Nano oferuje wydajno?? i mo?liwo?ci potrzebne do szybkiej pracy z obci??eniami zwi?zanymi z nowoczesn? SI, umo?liwiaj?c zastosowanie zaawansowanej SI w dowolnym produkcie. Jetson Nano wnosi SI do ?wiata nowych aplikacji systemów wbudowanych i rozwi?zań Internetu rzeczy, w??cznie z podstawowymi sieciowymi rejestratorami obrazu (NVR), domowymi robotami i inteligentnymi bramkami o pe?nych mo?liwo?ciach analitycznych.

Technical Specifications
GPU NVIDIA Maxwell? Architektura z 128 rdzeniami NVIDIA CUDA?
CPU Czterordzeniowy procesor ARM? Cortex?-A57 MPCore
Pami?? 4 GB 64-bit LPDDR4
Pami?? masowa 16 GB pami?ci Flash eMMC 5.1
Enkodowanie wideo 1x 4K @ 30 (HEVC)
Dekodowanie wideo 1x 4K @ 60 (HEVC)
Kamera 12 lanes (3x4 or 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps)
??czno?? i gniazda po??czeniowe Gigabitowy Ethernet
Wy?wietlanie HDMI 2.0 lub DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 jednocze?nie
UPHY 1 x1/2/4 PCIE, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0
Porty wej?cia/wyj?cia 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, GPIOs
Wymiary 69.6 mm x 45 mm
Dane mechaniczne 260-pinowe z??cze kraw?dziowe

Kup u naszych partnerów

Jetson Nano Module

KUP PRODUKTY JETSON XAVIER NX

 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Zestaw programistyczny NVIDIA? Jetson Xavier NX? zapewnia wydajno?? superkomputera na urz?dzeniach brzegowych. Zawiera modu? Jetson Xavier NX do tworzenia multimodalnych aplikacji SI wykorzystuj?cych stos oprogramowania NVIDIA przy poborze mocy rz?du zaledwie 10 W. Mo?esz teraz tak?e skorzysta? z natywnej obs?ugi chmury, aby ?atwiej tworzy? i wdra?a? oprogramowanie SI na urz?dzeniach brzegowych.

Zestaw programistyczny obs?uguje ca?y stos oprogramowania NVIDIA, w tym akcelerowane pakiety SDK i najnowsze narz?dzia NVIDIA do tworzenia i optymalizacji aplikacji. Na zestaw sk?adaj? si? modu? Jetson Xavier NX i referencyjna p?yta g?ówna wraz z zasilaczem pr?du przemiennego.

Specyfikacja techniczna zestawu programistycznego
GPUArchitektura NVIDIA Volta?
z 384 rdzeniami NVIDIA? CUDA? i 48 rdzeniami Tensor
CPUSze?ciordzeniowy, 64-bitowy procesor NVIDIA Carmel ARM?v8.2
6 MB L2 + 4 MB L3
Akcelerator GU2 silniki NVDLA
Akcelerator wizyjnySiedmiodro?ny procesor wizyjny w architekturze VLIW
Pami??8 GB, 128-bitowa LPDDR4x o przepustowo?ci 51,2 GB/s
Pami?? masowamicroSD (karty nie do??czono)
Enkodowanie wideo2 x 4K @ 30 | 6 x 1080p @ 60 | 14 x 1080p @ 30 (H.265/H.264)
Dekodowanie wideo2 x 4K @ 60 | 4 x 4K @ 30 | 12 x 1080p @ 60 | 32 x 1080p @ 30 (H.265)
2 x 4K @ 30 | 6 x 1080p @ 60 | 16 x 1080p @ 30 (H.264)
Kamera2 x tor MIPI CSI-2 D-PHY
??czno?? i gniazda po??czenioweGigabit Ethernet, M.2 klucz E (WiFi/BT w zestawie), M.2 klucz M (NVMe)
Wy?wietlanieHDMI i DP
USB4 x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B
InneInterfejsy GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
Dane mechaniczne103 mm x 90,5 mm x 34 mm

Kup u naszych partnerów

Jetson Xavier NX Developer Kit
 • Przegl?d
 • Specyfikacja

Energooszcz?dny modu? Jetson Xavier NX, mniejszy od karty kredytowej (70 x 45 mm), zapewnia wydajno?? klasy serwerowej – 21 TOPS (przy 15 W) i do 14 TOPS (przy 10 W). Mo?e równolegle uruchamia? nowoczesne sieci neuronowe i przetwarza? dane z wielu czujników o wysokiej rozdzielczo?ci – co jest wymogiem dla kompletnych systemów SI. Dzi?ki natywnej obs?udze chmury jeszcze bardziej u?atwia tworzenie i wdra?anie oprogramowania SI na urz?dzeniach brzegowych.

Rozwi?zania Jetson Xavier NX s? gotowe do zastosowania w ?rodowiskach produkcyjnych i obs?uguj? wszystkie popularne platformy SI. Otwiera to drog? dla rozwi?zań systemów wbudowanych na urz?dzeniach brzegowych, które wymagaj? zwi?kszonej wydajno?ci do obs?ugi obci??eń zwi?zanych ze SI, ale s? ograniczone rozmiarem, wag?, bud?etem mocy lub kosztami.

Specyfikacja techniczna modu?u
Wydajno?? SI 21 TOPS
GPU Uk?ad GPU NVIDIA Volta? wyposa?ony w 384 rdzenie CUDA
CPU Sze?ciordzeniowy, 64-bitowy procesor NVIDIA Carmel ARM?v8.2
6 MB L2 + 4 MB L3
Pami?? 8 GB, 128-bitowa LPDDR4x
51,2 GB/s
Pami?? masowa 16 GB, eMMC 5.1
Pobór mocy 10 W|15 W
PCIe 1 x1 (PCIe Gen3) + 1 x4 (PCIe Gen4), ??cznie 144 GT/s*
Kamera CSI Do 6 kamer (24 za po?rednictwem kana?ów wirtualnych)
14 torów (3x4 or 6x2) MIPI CSI-2
D-PHY 1.2 (do 30 Gbps)
Enkodowanie wideo 2 x 4K @ 30 | 6 x 1080p @ 60 | 14 x 1080p @ 30 (H.265 i H.264)
Dekodowanie wideo 2 x 4K @ 60 | 4 x 4K @ 30 | 12 x 1080p @ 60 | 32 x 1080p @ 30 (H.265)
2 x 4K @ 30 | 6 x 1080p @ 60 | 16 x 1080p @ 30 (H.264)
Wy?wietlanie 2 x multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0
Akcelerator GU 2 silniki NVDLA
Akcelerator wizyjny Siedmiodro?ny procesor wizyjny w architekturze VLIW
Rozwi?zania sieciowe 10/100/1000 BASE-T Ethernet
Dane mechaniczne 69,6 mm x 45 mm
260-pinowe z??cze SO-DIMM

Kup u naszych partnerów

Jetson Xavier NX Module

Kup produkty Jetson AGX Xavier

 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Zestaw programistyczny NVIDIA Jetson AGX Xavier pozwala w prosty sposób tworzy? i wdra?a? kompleksowe aplikacje z dziedziny robotyki wspomaganej przez SI, które znajd? zastosowanie w bran?y produkcyjnej, dostawach, sprzeda?y detalicznej, inteligentnych miastach i wielu innych. W po??czeniu z pakietami SDK NVIDIA JetPack i DeepStream oraz bibliotekami CUDA?, cuDNN i TensorRT zestaw ten zapewnia dost?p do wszystkich narz?dzi potrzebnych do natychmiastowego rozpocz?cia pracy. Poniewa? oparty jest na nowym procesorze NVIDIA Xavier, mo?esz teraz liczy? na ponad dwudziestokrotnie wy?sz? wydajno?? i dziesi?ciokrotnie lepsz? efektywno?? energetyczn? ni? jego poprzednik, zestaw NVIDIA Jetson TX2. Rozpocznij prac? z zestawem programistycznym Jetson AGX Xavier ju? dzi?.

W celu uzyskania szczegó?owych informacji na temat wszystkich produktów Jetson Xavier prosimy klikn?? tutaj .

Specyfikacja techniczna zestawu programistycznego
GPU  512-rdzeniowy uk?ad GPU oparty na architekturze Volta, wyposa?ony w rdzenie Tensor
CPU  O?miordzeniowy, 64-bitowy procesor ARM v8.2 z 8 MB pami?ci podr?cznej L2 i 4 MB L3
Pami?? 32 GB 256-Bit LPDDR4x | 137 GB/s
Pami?? masowa 32 GB, eMMC 5.1
Porty we/wy zestawu programistycznego Interfejs Modu?u Jetson AGX Xavier
PCIe X16 X8 PCIe Gen4/x8 SLVS-EC
RJ45 Gigabitowy Ethernet
USB-C 2x USB 3.1, DP (opcjonalnie), PD (opcjonalnie)
Obs?uga standardu Close-System Debug and Flashing w pierwszym porcie
Z??cze kamery (16x) tory CSI-2
M.2 Key M NVMe
M.2 klucz E PCIe x1 + USB 2.0 + UART (dla Wi-Fi/LTE) / I2S + DMIC + interfejsy GPIO
40-pinowy header UART + SPI + CAN + I2 C + I2 S + DMIC + GPIOs
Z??cze HD Audio High-Definition Audio
eSTATp + USB 3.0 typ A SATA przez mostek PCIe x1 + USB 3.0 (zasilanie + dane dla dysku SATA 2,5 cala)
HDMI TypeA HDMI 2.0
Gniazdo karty μSD/UFS SD/UFS

Kup u naszych partnerów

Jetson AGX Xavier Developer Kit
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Jetson AGX Xavier 8 GB stanowi tańsz? wersj? rozwi?zania Jetson AGX Xavier o ni?szej mocy, zapewniaj?c? pe?n? kompatybilno?? pod wzgl?dem sprz?tu i oprogramowania z aktualnie dost?pn? wersj? Jetson AGX Xavier. Maksymalny pobór mocy dla pe?nego modu?u wynosi 20 W, a szczytowa wydajno?? SI to 20 TOPS.

Technical Specifications
GPU 384-Core Volta GPU with 48 Tensor cores
Akcelerator GU (2x) NVDLA Engines
CPU 6-core ARM v8.2 64-bit CPU, 6MB L2 + 4MB L3
Pami?? 8GB 256-bit LPDDR4x - 85GB/s
Wy?wietlanie Three multi-mode DP 1.2a/e DP 1.4/HDMI 2.0 a/b
Pami?? masowa 32GB eMMC 5.1
Akcelerator wizyjny 7-Way VLIW Vision Processor
Enkodowanie wideo 6x 4K @ 30 (HEVC)
Dekodowanie wideo 4x 4K @ 30 (HEVC)
Kamera 16 lanes MIPI CSI-2
8 lanes SLVS-EC
UPHY 3x USB 3.1, 4x USB 2.0
1 x8 or 1 x4 or 1 x2 or 2 x1 PCIe (Gen3)
Inne UART, SPI, CAN, I2C, I2S, DMIC, GPIOs
??czno?? i gniazda po??czeniowe 10/100/1000 RGMII
Wymiary 100 mm x 87 mm
Dane mechaniczne 699 pinowe z??cze Mirror Mex
Zintegrowana p?ytka termoprzewodz?ca

Kup u naszych partnerów

Jetson AGX Xavier Module
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Modu? Jetson AGX Xavier umo?liwia tworzenie maszyn autonomicznych wykorzystuj?cych SI, pobieraj?c zaledwie 10 watów i zapewniaj?c moc obliczeniow? nawet do 32 TOPs. B?d?c cz??ci? wiod?cej na ?wiecie platformy obliczeniowej z zakresu SI korzysta z bogatego zestawu opracowanych przez NVIDIA narz?dzi i mechanizmów dzia?ania zwi?zanych z SI, co pozwala programistom szybko szkoli? i wdra?a? sieci neuronowe.

Technical Specifications
GPU 512-rdzeniowy uk?ad GPU oparty na architekturze Volta, wyposa?ony w rdzenie Tensor
Akcelerator GU (2x) silniki NVDLA
CPU O?miordzeniowy, 64-bitowy procesor ARM v8.2 z 8 MB pami?ci podr?cznej L2 i 4 MB L3
Pami?? 32 GB, 256-bitowa LPDDR4X | 137 GB/s
Wy?wietlanie HDMI 2.0, eDP1.4, DP HBR3
Pami?? masowa 32 GB eMMC 5.1
Akcelerator wizyjny Siedmiodro?ny procesor wizyjny w architekturze VLIW
Enkodowanie wideo 8x 4K @ 60 (HEVC)
Dekodowanie wideo 12x 4K @ 30, obs?uga 12-bitowego koloru
Kamera (16x) tory CSI-2
UPHY (8x) PCIe Gen4 / (8x) SLVS-EC
(3x) USB 3.1
Pojedynczy tor UFS
Inne UART, SPI, CAN, I2C, I2S, DMIC,interfejsy GPIO
??czno?? i gniazda po??czeniowe Gigabitowy Ethernet
Wymiary 87 mm x 100 mm
Dane mechaniczne 699 pinowe z??cze Mirror Mex
Zintegrowana p?ytka termoprzewodz?ca

Kup u naszych partnerów

Jetson AGX Xavier Module

Kup produkty Jetson TX2

 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Zestaw programistyczny NVIDIA Jetson TX2 oferuje szybki i ?atwy sposób opracowania sprz?tu i oprogramowania dla superkomputera SI w formie modu?u Jetson TX2. Wydobywa on mo?liwo?ci sprz?towe oraz interfejsy modu?u i jest wspierany przez pakiet NVIDIA Jetpack – kompletny pakiet SDK obejmuj?cy biblioteki obs?uguj?ce platform? (BSP), biblioteki z zakresu g??bokiego uczenia, widzenia komputerowego, obliczeń na GPU, przetwarzania multimediów i wiele wi?cej.

Developer Kit I/Os
PCIe Gen 2 | 1x4 + 1x1 LUB 2x1 + 1x2
USB USB 3.0 + USB 2.0
Kamera Do 6 kamer (2 linie)
CSI2 D-PHY 1.2 (2,5 Gbps/lini?)
??czno?? i gniazda po??czeniowe WLAN w standardzie 801.11ac i Bluetooth
Pami?? masowa 32 GB eMMC
Wy?wietlanie HDMI
Inne GPIO, I2 C, I2 S, SPI, CAN, UART

Kup u naszych partnerów

Jetson TX2 Developer Kit
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Jetson TX2 to superkomputer w formie modu?u o poborze mocy rz?du 7,5 wata, który zapewnia prawdziwe mo?liwo?ci obliczeniowe SI w urz?dzeniach brzegowych. Zbudowano go w oparciu o uk?ad GPU z rodziny NVIDIA Pascal? i wyposa?ono w 8 GB pami?ci o przepustowo?ci 59,7 GB/s. Wykorzystuje szerok? gam? standardowych interfejsów sprz?towych, co u?atwia integracj? z szeregiem produktów o ró?nych rozmiarach i formach.

Technical Specifications
GPU Architektura NVIDIA Pascal? z 256 rdzeniami NVIDIA CUDA
CPU Zespó? sk?adaj?cy si? z 64-bitowego, dwurdzeniowego procesora Denver 2 i czterordzeniowego procesora ARM A57
Pami?? 8 GB 128-bitowa LPDDR4
Pami?? masowa 32 GB eMMC 5.1
Enkodowanie wideo 2x 4K @ 30 (HEVC)
Dekodowanie wideo 2x 4K @ 30, obs?uga 12-bitowego koloru
??czno?? i gniazda po??czeniowe Wi-Fi wbudowane
Gigabitowy Ethernet
Kamera 12 torów MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Wy?wietlanie HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY Gen 2 | 1x4 + 1x1 LUB 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Wymiary 87 mm x 50 mm
Dane mechaniczne 400-pinowe z??cze z p?ytk? termoprzewodz?c? (TTP)

Kup u naszych partnerów

Jetson TX2 Module
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Poznaj nowe mo?liwo?ci SI w urz?dzeniach brzegowych dzi?ki Jetson TX2 4GB. Ten komputer wbudowany umo?liwia prac? z sieciami neuronowymi z dwukrotnie wy?sz? wydajno?ci? obliczeniow? lub energooszcz?dno?ci? ni? modu? Jetson TX1 – w tej samej cenie.

Technical Specifications
GPU Architektura NVIDIA Pascal? z 256 rdzeniami NVIDIA CUDA
CPU Zespó? sk?adaj?cy si? z 64-bitowego, dwurdzeniowego procesora Denver 2 i czterordzeniowego procesora ARM A57
Pami?? 4 GB 128-bitowa LPDDR4
Pami?? masowa 16 GB eMMC 5.1
Enkodowanie wideo 2x 4K @ 30 (HEVC)
Dekodowanie wideo 2x 4K @ 30, obs?uga 12-bitowego koloru
??czno?? i gniazda po??czeniowe Wi-Fi wymaga zewn?trznego uk?adu
Gigabitowy Ethernet
Kamera 12 torów MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Wy?wietlanie HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY Gen 2 | 1x4 + 1x1 LUB 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Wymiary 87 mm x 50 mm
Dane mechaniczne 400-pinowe z??cze z p?ytk? termoprzewodz?c? (TTP)

Kup u naszych partnerów

Jetson TX2 Module
 • PRZEGL?D
 • SPECYFIKACJA

Wytrzyma?a konstrukcja modu?u NVIDIA Jetson TX2i, jego niewielkie rozmiary i zmniejszony pobór mocy czyni? go idealnym rozwi?zaniem do wysoce wydajnych brzegowych urz?dzeń komputerowych, jak roboty przemys?owe, kamery wykorzystuj?ce widzenie maszynowe i przeno?ny sprz?t medyczny.

Technical Specifications
GPU Architektura NVIDIA Pascal? z 256 rdzeniami NVIDIA CUDA
CPU Zespó? sk?adaj?cy si? z 64-bitowego, dwurdzeniowego procesora Denver 2 i czterordzeniowego procesora ARM A57
Pami?? 8 GB 128-bitowa LPDDR4
Pami?? masowa 32 GB eMMC 5.1
Enkodowanie wideo 2x 4K @ 30 (HEVC)
Dekodowanie wideo 2x 4K @ 30, obs?uga 12-bitowego koloru
??czno?? i gniazda po??czeniowe Wi-Fi wbudowane
Gigabitowy Ethernet
Kamera 12 torów MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Wy?wietlanie HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY Gen 2 | 1x4 + 1x1 LUB 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Wymiary 87 mm x 50 mm
Dane mechaniczne 400-pinowe z??cze z p?ytk? termoprzewodz?c? (TTP)

Kup u naszych partnerów

Jetson TX2 Module

KUP U GLOBALNYCH PARTNERóW

OBIE AMERYK

EUROPA

AZJA I REJON PACYFIKU